HOMEHOME ENGLAND HUNGARY GERMANY HOME
CONDIŢII GENERALE DE COLABORARE
  1.    COMANDĂ PRODUSE

Deservirea clienţilor de către Lemmaco Kft – după posibilităţi şi cereri- :
– livrare imediată din stoc,
– după 24-48ore în caz de producţie,
– la cereri speciale cu termen de livrare convenit.

 1.2. În cazul în care materialul comandat nu este în stoc, Părţile se convin în scris (în caz de comandă verbală firma trimite o confirmare de comandă în scris) despre marfa comandată şi – luând în considerare termenul dat şi de producător – se confirmă un termen de livrare.  1.3. În cazul în care producătorul nu respectă termenul de livrare convenit către Lemmaco Kft, nici Lemmaco Kft nu poate respecta termenul de livrare, dar pentru a satisface cerinţele clientului Lemmaco Kft vine cu alte alternative de rezolvare. 1.4. Produsele oferite de firma Lemmaco Kft pot fi vizualizate pe site-ul HYPERLINK "http://www.lemmaco.hu" www.lemmaco.hu . Oferte şi condiţii se pot trimite despre aceste produse. Firma Lemmaco Kft trimite notificare cu 15 zile înainte de a interveni orice modificare.

2.    RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ

 2.1. Recepţia cantitativă se face la sediul firmei Lemmaco kft, sau după caz – la livrarea cu curier- la adresa de livrare menţionată de client.

 2.2. Recepţia cantitativă este confirmată de client prin semnarea şi ştampilarea avizului de expediţie sau a facturii emise de către Lemmaco Kft.

2.3. În caz de diferenţe cantitative părţile vor modifica cantităţile apărute pe avizul de expediţie sau factură prin semnătură de corecţie.

2.4. În cazul în care livrare se face cu un curier sau o altă persoană diferită de parteneri, persoana respectivă este răspunzătoare de livrarea cantitativă către client. 

2.5. Clientul este obligat ca în caz de reclamaţie calitativă să informeze firma Lemmaco Kft în termen de 3 (trei) zile de la recepţia mărfii.

2.6. Toate reclamaţiile calitative se fac în scris către Lemmaco Kft. Pe reclamaţie este nevoie a se trece fluxul tehnologic, reglajele utilajului (temperatura, viteza, presiunea), materialele folosite respectiv fenomenul ce se întâmpla la poleire. Trebuie trimise mostre tiparite şi netipărite către noi. Rezolvarea reclamaţiei se face în maxim 6 (şase) săptămâni de la cumpărare.

 2.7. Lemmaco kft. v-a schimba cantitatea reclamată doar în cazul în care produsul este într-adevăr neutilizabil. Pentru acest lucru rămân valabile condiţiile 1.2 şi 1.3.

 2.8. Dacă reclamaţia este reală costurile de schimb vor fii suportate de Lemmaco Kft. în caz contrar aceste costuri vor fii suportate de Cumpărător. Acest lucru va fii specificat şi în scris, semnat de ambele părţi.

3.   TERMEN DE VALABILITATE

 Lemmaco Kft. garantează pentru calitatea produselor, dar în cazul în care produsele nu sunt manipulate, depozitate şi prelucrate corespunzător răspunderea revine Cumpărătorului.

 4. FORŢĂ MAJORĂ

Lemmaco kft în caz de forţă majoră ( ex.: calamităţi naturale, război, grevă rutieră, etc...) nu poate livra produsele la termenele convenite, obligaţiile contactuale se suspendă pănă la eliminarea acestor cauze.

 5.    TERMENE DE PLATĂ/ÎNTÂRZIERI PLĂŢI

5.1. Facturile se plătesc la termenele convenite de comun acord, termen ce apare pe factura fiscală. Plata facturilor se face cu numerar sau cu ordin de plată. În caz de întârziere la plată Clientul este obligat să plătească 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, sumă ce se calculează la achitarea datoriei.  

 5.2. Lemmaco Kft. calculează întârzieri la plata facturilor doar pe perioada dintre scadenţa facturii şi achitarea acesteia. Lemmaco Kft. înştiinţează în scris clientul referitor la aceste valori.

 5.3. În situaţia că sunt mai multe facturi ieşite din termen, Lemmaco kft. este îndreptăţit să calculeze întârzieri de la prima factură ieşită din termen.

5.4. Dacă termenele de plată convenite de ambele părţi este depăşită, Lemmaco Kft. trimite somaţii de plată cu termenele aferente. Dacă nici pe această cale nu se ajunge la o rezolvare, Lemmaco kft. predă actele avocatului firmei pentru a rezolva problema pe cale judecătorească. Cheltuielile de judecată vor fii suportate de client.

6.    DREPT DE PROPRIETATE

 Lemmaco Kft. până la achitarea facturii este îndreptăţit ca proprietar ar mărfurilor.

7.     DISPOZIŢII FINALE

7.1. Dacă acest contract-cadru nu este satisfacator uneia dintre părţi, atunci se poate încheia un contract de colaborare cu condiţii satisfăcătoare ambelor părţi.

7.2. Condiţiile verbale convenite între reprezentanţii clientului şi firmei Lemmaco kft. se trec şi în scris. Înţelegerile verbale nu pot aduce obligaţii nici uneia dintre părţi.

7.3. Clientul declară pe proprie răspundere că este societate înregistrată în Ungaria, mai declară că nu este în insolvenţă sau în prag de faliment. Despre acestea este obligat a informa firma Lemmaco Kft. în scris.

7.4. Pe parcursul colaborării toate probleme ivite se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar pe cale judecătorească.

 7.5. Condiţiile nestipulate în acest contract cadru se conformează legilor ungare din vigoare.

Zsámbék, 31 May 2010

 
 

 
ORDER PARTNER
 
  PRODUSE
FOLII DE POLEIT LA CALD SI LA RECE
RIBOANE TERMOTRANSFER
HÂRTII ȘI ETICHETE AUTOCOLANTE
FOLII BOPP ȘI PENTRU FERESTRE
LACURI UV EDEL
PRODUSE PULSE ROLL LABEL
CALITATE
CONDIȚII GENERALE

DESPRE LEMMACO
DESPRE NOI
REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE
COMANDĂ O MOSTRĂ
CARIERE
BULETINUL INFORMATIV
DECLARAȚIE
VIDEO E-MAIL SKYPE  
Lemmaco and Lemmaco products and product’s names are all registered trademarks.